.

نتیجه ی جستجو — 55 مورد

مشاوره و آموزش

در کنار تولیدات و تحقیقات صورت گرفته همواره این شرکت به مقوله ی آموزش و انتقال دانش کسب شده به مشتاقان علم توجه ویژه ای نموده است از اینرو محصولات و ابزارهای تولیدی این شرکت از سال 1383 در دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر کشور تدریس می گردد. شرکت شیوا پردازه به صورت موازی در کنار مرکز تحقیقات با تاسیس آموزشگاه ویژه دو مخاطب کاربران و مدرسین را با هدف تسهیل سازی کاربری محصولات پوشش می دهد و با برقراری تعامل با دانشگاه ها و رشته های فناوری ...

تجهیز سیستم های سخت افزاری

تولید نرم افزار های موبایل

طراحی حرفه‌ای نرم افزار

     

telegram
Twitter
Google+
Instagram