.

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش

در کنار تولیدات و تحقیقات صورت گرفته همواره این شرکت به مقوله ی آموزش و انتقال دانش کسب شده به مشتاقان علم توجه ویژه ای نموده است از اینرو محصولات و ابزارهای تولیدی این شرکت از سال ۱۳۸۳ در دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر کشور تدریس می گردد.

شرکت شیوا پردازه به صورت موازی در کنار مرکز تحقیقات با تاسیس آموزشگاه ویژه دو مخاطب کاربران و مدرسین را با هدف تسهیل سازی کاربری محصولات پوشش می دهد و با برقراری تعامل با دانشگاه ها و رشته های فناوری اطلاعات ، حسابداری ، مدیریت به صورت جامع دانش آموختگان این مقوله را در بازار کار به مشترکین نیازمند هدایت نموده است.

رده بندی و سطح بندی دانش آموختگان از طریق آزمون ها معین شده و با صدور گواهینامه ی مهارت و درج اسامی در سامانه ی این شرکت امکان شناسایی و جذب توسط مشترکین شیوا ایجاد گردیده است.

لازم به ذکر است ارائه خدمات آموزشی در دانشگاه ها بصورت رایگان صورت گرفته و متقاضیان با ارائه درخواست کتبی می توانند از بسته های آموزشی بهره مند شوند.


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۰۵
telegram
Twitter
Google+
Instagram