.

پشتیبانی

پشتیبانی

اساس و شیوه های پشتیبانی و مراقبت های شیوا

 

سیاست های مدیریتی پشتیبانی از مشترکین شیوا بر اساس ۴ دیدگاه تعیین می گردد:

+ لحاظ نمودن شاخص سطح و نقطه ی رضایت مخاطبین به واسطه ی رصد منظم و دوره ای مشترکین.

+ بهره مندی از دانش و تکنولوژی های نوین خدمات رسانی به منظور کاهش هزینه ها.

+ استقرار و توزیع همگن نمایندگان پشتیبانی در اقصی نقاط کشور.

+ افزایش کیفیت محصول , رویه ها و ابزارهای آموزشی به منظور کاهش وابستگی و نیاز مخاطبین به کسب خدمات.

شیو ه های مراقبت , پشتیبانی و آموزش:

>>  پشتیبانی Online و از راه دور Remote Desktop از طریق تخصیص نیروهای ویژه.

>> پشتیبانی Online و از راه دور Grabber Update از طریق نرم افزار Shiva Agent و تخصیص فضای سرور ویژه ی برای هر مشترک.

>> پشتیبانی حضوری و اعزام کارشناس فنی به واسطه استقرار عوامل و نمایندگان شیوا در کشور از طریق ارسال فرم درخواست پشتیبانی

>> پشتیبانی آموزش و راهبری تلفنی با تخصیص کارشناسان خدمات با سطوح مختلف دانش.

>> تربیت نیروهای متخصص و موثر بواسطه ی آموزشگاه های فنی حرفه ای , برخی دانشگاه های تحت پوشش آموزش عالی و مراکز مستقل آموزش شیوا و برگزاری دوره ای آزمون ها و صدور گواهینامه های کاربردی.

>> بهرمندی مخاطبین از تیم مشاوران به منظور کسب راه کارهای عملیاتی در موضوعات نیاز سنجی و نحوه تهیه محصولات و مراحل پیاده سازی متدها و شیوه  مهاجرت مدیریت ها به دانش ها و ابزارهای نوین.

>> ارائه مشاوره Online , Offline از طریق سرویس های Chat

>> انعقاد قراردادهای جانبی و مستقل سرویس نگهداری تجهیزات سخت افزارها و تامین امنیت


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۰
telegram
Twitter
Google+
Instagram