.

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار مدیریت فروش شرکت شیوا پردازه از قابليت ها و توانمندي هاي بي نظيري بر خوردار است و همچنین سعي شده است مشتركين نسخه هاي پايين تر نيز از اين امكانات تا حد زيادی استفاده نمايند. واحد فروش شرکت شیوا پردازه پاسخگوی سوالات شماست .
• امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت خرید ، فروش و توزیع شیوا
نسخه E
• نرم افزار مدیریت خرید و فروش و توزیع
• داراي محيط ويژه درج و اجراي دستورات استاندارد SQL جهت اعمال تغييرات دلخواه در اطلاعات پايگاه داده.
• امكان تعريف حــــــــــــداكثر ۱۰۰ طرف معامله.
• امكان تعريف واحـــــــــــد هاي فروش ( فروشگاه ها، غرفه ها ) به تعـــداد نا محدود.
• امكان تعريف واحد هاي سنجش به تعداد نا محدود.
• امكان تعريف هزينه هاي مرتبط با خريد و فروش به همراه تعيين رابطه هر هزينه با كد حسابداري معادل آن در نرم افزار مديريت مالي شيوا.
• امكان تعريف تخفيفات مرتبط با خريد و فروش به همراه تعيين رابطه هر تخفيف با كد حسابداري معادل آن در نرم افزار مديريت مالي شيوا.
• امكان تعريف طرفين معامله با ۱۵ فيلد اطلاعاتي و تعيين نوع حساب ( خريدار، فروشنده، مالي).
• امكان دسته بندي طرفين معامله با استفاده از سيستم گرافيكي رنگ بندي.
• امكان پنهان سازي طرفين معامله.
• امكان گروه بندي طرفين معامله بر اساس نوع مبالغ فروش كالا ( ۵ گروه مبالغ).
• امكان درج كد ۱۵ رقمي طرفين معامله به منظور دسته بندي مكاني يا موقعيتي.
• داراي ابزار تعريف خودكار طرفين معامله از روي يك يا چند حساب لايه ي جزء نرم افزار مديريت مالي شيوا. (انتقال خودكار حسابها از نرم افزار مالي به فروش)
• امكان تعريف گروه كالا به صورت درختي به تعداد شاخه هاي نامحدود به همراه ابزار تنظيمات نمايشي درخت كالا.
• امكان تعريف حداكثر ظرفيت انبار (سقف انبار).
• امکان مدیریت سربار
• امكان تعيين مبلغ مصرف كننده نهايي و مهلت پرداخت براي هركالا به همراه پردازش خودكار ميانگين مهلت پرداخت مبلغ نهايي يك فاكتور و درج در انتهاي آن.
• امكان تعريف كلمات ميانبر بصورت ثابت و متغيير به منظور سرعت بخشيدن به فرايند ثبت اطلاعات تكراري.
• داراي بيش از ۱۰ مدل فاكتور فروش و رسيد كالاي مختلف و امكان طراحي فاكتور هاي جديد اختصاصي.
• امكان فيلتر اطلاعات اسناد خريد و فروش بر اساس كليه فيلد ها.
• امكان درج مهلت ارجاع با شماره قرارداد و توضيحات سند براي هر سند گردش كالا.
• امكان صدور و ترجمه سند حسابداري خودكار و ارسال به نرم افزار مالي به همراه سفارشي نمودن نوع صدور سند ( صدور سند مالي در اشكال مختلف )
• داراي انواع ابزارهاي مرورگر اسناد گردش كالا به منظور سهولت در صدور و مديريت اسناد.
• امكان درج هزينه در انتهاي اسناد فروش به تعداد نا محدود و امكان محاسبه هزينه بصورت درصدي از كل يا برخي از اقلام اسناد و سرشكن سازي هزينه ها و تعيين سهم هر گزينه از سند.
• امكان درج تخفيفات در انتهاي اسناد فروش به تعداد نا محدود و امكان محاسبه تخفيف بصورت درصدي از كل يا برخي از اقلام اسناد و سرشكن سازي تخفيفات و تعيين سهم هر گزينه از سند
• امكان درج جزئيات كالا براي هر گزينه از سند فروش : تاريخ توليد ، تاريخ انقضاء، تاريخ پايان ضمانت ، توليد كننده، شماره سريال، آدرس استقرار و توضيحات تكميلي به همراه قابليت جستجو و استخراج گزارش بر اساس هر يك از موارد.
• امكان صدور پيش فاكتور به شكل فاكتور اما بدون اثر گذاري در اطلاعات انبار و فروش.
• امكان تبديل اسناد پيش فاكتور به فاكتور فروش به صورت انتخابي.
• امكان گزارش وضعيت اسناد فروش وارده.
• امكان ثبت، خروج از ثبت و حذف يك يا گروهي از اسناد فروش.
• امكان استخراج گزارش اعلام قيمت بر اساس كل مبالغ و يا مبلغي خاص از كالاهاي چند نرخي با امكان انتخاب كل يا تعدادي خاص از كالا ها.
• امكان نمايش ليست موجودي فعلي كالا يا كالاها.
• داراي گزارش جامع شامل ۵ نوع گزارش داخلي شامل انواع كارتكسها به همراه فيلترينگ جامع بر اساس كليه اطلاعات موجوده.
• امكان چاپ برچسب كل يا گروهي از مشخصات طرفين معامله به منظور نصب بر روي مرسولات.
• امكان كنترل قراردادهاي خريد يا فروش و دريافت صورت وضعيت از يك قرارداد مانند ميزان سفارش ، مراحل و تعداد تحويل، مراحل و تعداد مرجوعيها و در نتيجه مانده تعهد قرارداد
• امكان كاهش يا افزايش فرمولي مبالغ خريد و فروش كالاها
• امكان گزارشات كارت حساب طرفين معامله شامل انواع صورت وضعيت ها در ۴ نوع گزارش مختلف
• امكان تغيير پايگاه داده در هر زمان ( دسترسي به اطلاعات سالهاي مالي گذشته در هر زمان )
• امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت خرید ، فروش و توزیع شیوا

 نسخه D
• داراي كليه امكانات نسخه E ( كه در بالا به برخي از آنها اشاره شد) به علاوه :
• امكان تعريف حداكثر ۲۰۰ طرف معامله.
• امكان پذيرش كد فني و بار كد تا ۳۰ حرف و امكان استفاده از انواع Barcode Reader.
• امكان تعريف نقطه سفارش و ميزان سفارش به همراه گزارش مربوطه و صدور پيغام در هنگام تغيير موجودي.
• امكان فروش انواع خدمات در فاكتور( فروش اغلام غير فيزيكي ).
• امكان ثبت وجوهات هر سند فروش به صورت مجزا
• و صدور سند چاپي ( دستي )
• رسيد وجه
• سند خودكار حسابداري
• امكان ثبت اسناد مرجوعي خريد و مرجوعي فروش
• وجود ابزار حسابداري فروش مستقل از نرم افزار مديريت مالي شيوا با امكان ثبت كليه عمليات ريالي متفرقه روزانه مركز از جمله : هزينه ها، سود و زيان، دريافت ها، پرداخت ها، اموال و اثاثيه ، بستانكاران، بدهكاران، چك ها و … و ارسال خودكار اسناد حسابداري فروش به نرم افزار مديريت مالي شيوا.
• داراي ابزار بررسي و تحليل اسناد صادره به همراه فيلترينگ جامع و صدور گزارش جمع اسناد انتخابي با نوع مرتب سازي اطلاعات ( از اين ابزار در موارد زيادي استفاده مي شود از جمله: آمار فروش، خريد يا مرجوعي ها، خريد در محدوده زماني خاص و يا كسب امار تخفيفات و هزينه هاي اختصاصي به طرف معامله خاص در محدوده زماني مشخص و … )
• چاپ برچسب معرفي كالا ( اتيكت كالا ) و باركد استاندارد به منظور نصب بر روي كالاها
• امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت خرید ، فروش و توزیع شیوا

نسخه C
• داراي كليه امكانات نسخه هاي D و E ( كه در بالا به آنها اشاره شد ) به علاوه:
• امكان تعريف حداكثر ۴۰۰ طرف معامله.
• پذيرش بيش از يك واحد سنجش فرعي براي هر كالا و تعيين ضريب واحدهاي فرعي نسبت به واحد اصلي و امكان خريد و فروش با هريك از واحد هاي تعريف شده.
• تعيين چند نرخ فروش براي هر كالا ( چند نرخي بودن كالا )
• ثبت استعلام ها و سفارشات خريد و فروش بصورت پيش قرارداد و امكان تبديل آن به اسناد پيش فاكتور، فاكتور فروش و رسيد كالا به صورت انتخابي
• مديريت جامع اقساط با محاسبه خودكار سود ماهانه بر دو مبنا و پذيرش درصد سود تا سه رقم اعشار (مثال: ۱۴۴/۱۴۴) و درج كارمزد قسط بندي و تعيين سررسيد اقساط با ميزان پرداختي محاسبه شده ، استخراج گزارش اقساط تسويه نشده و فيلتر اطلاعات كل اقساط به همراه صدور برگه هاي دفترچه قسط با درج كليه اطلاعات لازمه بر روي هر برگه ته چك دفترچه و ذخيره تاريخ تسويه هر قسط پرداخت شده. (سوابق پرداخت )
• درج سند خودكار افتتاحيه ( موجودي اول دوره ) از روي پايگاه اطلاعاتي دوره قبل
• امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت خرید ، فروش و توزیع شیوا

نسخه B
• داراي كليه امكانات نسخه هاي فوق ( C و D و E ) به علاوه :
• امكات تعريف حداكثر ۸۰۰ طرف معامله.
• صدور برگه حواله انبار براي هر فاكتور فروش.
• ثبت و صدور سند كالاهاي اسقاط به همراه صدور سند خودكار حسابداري به عنوان زيان.
• گزارش صورت وضعيت تفكيكي جزء براي طرفين معامله ( با درج ريز دريافت – پرداخت ها و ريز گزارش اقلام و تخفيفات و هزينه هاي دريافتي ).
• درج تخفيف درصدي براي هر گزينه از اسناد به صورت مستقل و مجزا (تخفيف خطي).
• مديريت و بررسي مغايرتها با امكان چاپ فرم خام شمارش انبار و مقايسه موجودي برنامه با موجودي شمارش شده و در نهايت چاپ مجزا يا تركيبي كالاهاي مغايرت دار، اضافي، كسري، و اقلام بدون مغايرت به منظور برطرف سازي مغايرت ها
• امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت خرید ، فروش و توزیع شیوا

نسخه A

داراي كليه امكانات نسخه هاي معرفي شده فوق به علاوه :
• امكان تعريف طرف معامله به تعداد نا محدود.
• امكان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی.
• امكان درج متون ضميمه اسناد به تعداد خطوط نامحدود و ذخيره چندين متن مجزا و استفاده
• انتخابي متون ذخيره شده در هر بار چاپ.
• امکان محاسبه پورسانت فروش عوامل توزیع براساس درصد پورسانت اختصاصی برای هر کالا.
• صدور اسناد حسابداري خودكار بصورت گروهي بر اساس نوع خاصي از اسناد ( فاكتور، رسيد، مرجوعي ها، اسقاط، اسناد حسابداري فروش و … ) يا كليه اسناد موجود با توجه به توان تشخيص اسناد صادر شده قبلي عدم صدور مجدد به همراه تنظيم نوع صدور اسناد
• امكان تهيه كپي از انواع اسناد و ايجاد سند جديد

 


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۱
telegram
Twitter
Google+
Instagram