.

نرم افزار حمل و نقل

نرم افزار حمل و نقل

یکی از معضلات و مشکلات بزرگ در زمینه حمل ونقل عدم ساماندهی درست و صحیح رانندگان و مرسولات است که با توجه به رشد فزاینده کالا ها و نیاز مبرم به این مهم باعث شده تا شرکتهای طراح و تولیدکننده نرم افزار به فکر ایجاد سیستمی باشند تا علاوه بر ساماندهی ، تسریع امور نیز به همراه داشته باشد از اینرو شرکت شیوا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با رویکرد بهبودی نسبت به سایر رقبا به این عرصه وارد شده تا بتواند با ایجاد سیستمی کامل و بی عیب و نقص تمامی موانع پیش روی این صنعت را برداشته و گامی موثر در جهت پویا سازی هر چه تمام تر آن داشته باشد.

تعریف اطلاعات اولیه شامل : شماره بارنامه ، کد گیرنده ، تاریخ ارسال ، وزن (کیلوگرم) حجم طبیعی (لیتر) ، درجه حرارت ، کد فرآورده ، کد فرستنده ، تاریخ تحویل بارنامه ، تعریف مشخصات رانندگان (که شامل : کد شناسایی ، شماره وسیله نقلیه ، سریال وسیله نقلیه ، نام راننده ، شماره تلفن ، کد ملی )

جدول تعریف مشخصات کالا شامل: کد فراورده ، نام فرآورده ، ارزش فرآورده

جدول فرستندگان با اطلاعات کالا (کد ، نام مبدا)

جدول گیرندگان شامل : کد گیرنده ، مسافت ، کرایه حمل ونقل ، مالیات ، بیمه ، بالاسری ، کرایه پرداختی به راننده ،تاریخ شروع قرارداد

خروجی اسناد شامل : اسناد حسابداری ، کرایه طرف بدهکار و بستانکار ، مالیات تکلیفی ، بیمه ماده ۳۸ ،بالاسری ، کرایه پرداختی به راننده ، کمسیون شرکت

صفحه قرارداد با اطلاعات : کرایه حمل ونقل ، کرایه راننده کسورات قرارداد ، نحوه ارسال ، فرم اطلاعات ورود بارنامه ، امکان تغییر نام و آدرس موسسه و صاحبان امضاء در هر زمان،پذیرش فیلتر بر اساس کلیه ستون های اطلاعاتی و تعیین و ترکیب ستون های لیست

امکان نصب در کلیه ویندوز ها با امکانات فارسی ، وجود کنترل کننده در هنگام ورود اطلاعات تاریخ و ارقام ، وجود فیلتر های ترکیبی اطلاعات در کلیه گزارشات ، امکان صدور خودکار سند مالی در برنامه مدیریت مالی شیوا ، امکان ایجاد سطح بندی اپراتور ها به لحاظ مسائل امنیتی ، امکان اتصال به انواع چاپگر ، وجود امکان شبکه

برخی قابلیت های نرم افزار حمل و نقل شیوا است.

 


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۱
telegram
Twitter
Google+
Instagram