.

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

اين نرم افزار از قابليت ها و توانمندي هاي بي نظيري برخوردار بوده و سعي شده است مشتركين نسخه هاي پايين تر نيز از اين امكانات تا حد زيادي استفاده نمايند.

امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت حقوق ، دستمزد شیوا پردازه :

نسخه D
• داراي محيط ويژه درج و اجراي دستورات استاندارد SQL جهت اعمال تغييرات دلخواه در اطلاعات پايگاه داده .
• امکان تعریف و مدیریت حداکثر ۱۰ پرسنل.
• تبدیل کارکردهای ماهانه بر اساس ساعت و روز و تبدیل آن به یکدیگر.نرم افزار مدیریت حقوق و دستمزد پرسنلی
• امکان درج اطلاعات کارکردهای آخرین ماه برای ماه جاری هر پرسنل.
• اطلاعات کارکرد ماهانه شامل: کارکردهای عادی، نوبت کاری( سه نوبت) ، شب کاری، ماموریت، اضافه کار، اضافه کار تعطیل، مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق ، غیبت .
• تعریف مزایای متغیر به تعداد نامحدود برای هر پرسنل.
• درج خودکار مزایای متغیر آخرین ماه در ماه جاری برای هر پرسنل.
• مکانیزه بیمه تامین حقوق و دستمزد .
• مکانیزه سازمان امور اقتصاد و دارایی حقوق و دستمزد .
• تعریف کسورات به تعداد نامحدود برای هر پرسنل.
• درج خودکار کسورات آخرین ماه در ماه جاری برای هر پرسنل.
• وجود کسورات مساعده و کسر پرداخت در ماه آینده به منظور امانت گیری مبالغی خاص و پرداخت خودکار در ماه آینده.
• امکان اجرای محاسبه بر روی تعداد یا کل پرسنل ها.
• امکان اجرای محاسبات آزمایشی و کنترل نتایج به منظور اصلاح اشکالات و اطلاعات وارده.
• تشخیص و نمایش پرسنل هایی که اطلاعات ناقص دارند در هنگام محاسبه اطلاعات.
• امکان تغییر در کلیه اقلام محاسباتی ( بیش از صدها سلول محاسباتی ) به وسیله صفحه گسترده موجود در برنامه و استفاده از نرم افزار Formula one workbook. (با این نرم افزار کلیه فرمولهای محاسباتی در اختیار کاربر بوده و امکان خصوصی سازی آنرا دارد ).
• تعریف پارامترهای حقوقی شامل اطلاعات حقوق، نوبت کاری، شب کاری، اضافه کاری ها، ماموریت، اطلاعات بیمه ، کسورات و مالیات پاره وقت، اطلاعات مرخصی و سنوات و عیدی.
• اطلاعات پایه پرسنلی شامل گروههای کاری واحد سازمانی ، مراکز هزینه، مشاغل، انواع بیمه ، انواع حساب، مدارک تحصیلی، رشته تحصیلی، سطح مهارت، شهرستانها ، مذهب و ملیت.

امکان تعریف یا حذف اطلاعات پایه حقوقی شامل کارکردها (۱۲ مورد)، مزایای ثابت (نامحدود )، مزایای متغیر ( نامحدود) ، کسورات ( نامحدود).
• امکان تعریف احتساب در مالیات ، بیمه، محاسبه طبق کارکرد، سنوات برای تک تک اطلاعات پایه حقوقی و تعیین سرفصل حساب جزء مالی به منظور صدور سند حسابداری خودکار.
• امکان تغییر ساعت کارکرد و تعداد روزهای فعالیت موسسه.
• امکان تعریف جدول مالیات حقوقی.
• امكان تعريف كلمات ميانبر بصورت ثابت و متغيير به منظور سرعت بخشيدن به فرايند ثبت اطلاعات تكراري.
• امکان درج و تغییر متون مندرج در گزارشات.
• تعریف جامع اطلاعات شخصی پرسنل در ۳۸ ستون اطلاعاتی.
• چاپ فرم خام اطلاعات شخصی ذخیره تصویر رنگی پرسنل به وسیله اسکنر.
• ذخیره قرارداد کامل پرسنل
• تعریف احکام حقوقی برای هر پرسنل به صورت مستقل و تعیین نوع صفحه.
• گسترده محاسباتی (نوع فرمول) و تعییت نوع پارامتر حقوقی برای هر حکم.
• امکان تعریف ساعات و روزهای کارکرد بر دو اساس زمان کار موسسه و زمان کار ویژه برای هر پرسنل.تعیین محاسبه حق اولاد ، حق خواروبار، حق مسکن ، بن، مالیات ،بیمه ، سنوات ، عیدی و دستمزد روزانه برای هر حکم.
• تعیین نوع محاسبه مالیات حقوقی بر اساس جدول مالیات و محاسبه عیدی به صورت پاره وقت.
• نگهداری سوابق کل احکام دریافتی برای هر پرسنل به همراه چاپ حکم صادره.
• امکان صدور هر تعداد وام و پس انداز برای هر پرسنل.
• امکان تسویه وام و پس انداز در هر زمان.
• بایگانی اطلاعات وام و پس انداز های تسویه شده.
• استخراج گزارشات ماهانه با امکان فیلتر گروهی و مرتب سازی اطلاعات شامل:لیست ماهانه حقوقی، فیش حقوقی جامع ، لیست بیمه،لیست ماهانه وام و پس انداز ، کارکرد ماهانه ، لیست بانکی دریافتی و ماهانه ، لیست ماهانه بن، لیست مانده مرخصی ، لیست مزایا یا کسورات انفرادی و لیست مالیاتی.
• گزارش مدیریتی صورت وضعیت حقوقی پرسنل به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد پرسنل.
• استخراج گزارشات سالانه و دوره ای (۵ گزارش).
• امکان صدور کارت شناسایی رنگی پرسنلی و ویرایش جامع آن.
• محاسبه و صدور گزارش پاداش گروهی یا انفرادی.
• امكان تغيير پايگاه داده در هر زمان ( دسترسي به اطلاعات سالهاي گذشته در هر زمان )

امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت حقوق، دستمزد و پرسنلی شیوا

نسخه C
• کلیه امکانات نسخه D ( که در بالا به برخی از آنها اشاره گردید)
• امکان تعریف و مدیریت حداکثر ۲۰ پرسنل.
• امکان تعریف بیش از یک پارامتر حقوقی به منظور اعمال محاسبات ویژه برای یک یا گروهی از پرسنل.
• امکان تعریف وام به تعداد نا محدود و تعیین سقف پرداختی و تعیین سر فصل مالی به منظور صدور سند حسابداری.
• امکان تعریف پس انداز به تعداد نامحدود و تعیین سقف پرداختی و تعیین سر فصل مالی به منظور صدور سند حسابداری.تعیین مزایای ثابت به تعداد نامحدود برای هر حکم.

امکان غیر فعال نمودن کسری قسط وام یا پس انداز در هر ماه.
• چاپ دستور پرداخت برای هر وام و پس انداز .
• درج اطلاعات وام یا پس انداز دریافتی و تعیین شروع بازپرداخت آن در هر زمان.
• امکان تعریف بیش از یک صفحه گسترده محاسباتی برای یک یا دسته ای از پرسنل(اعمال چندین پردازش مختلف در یک موسسه).
• امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت حقوق، دستمزد و پرسنلی شیوا

نسخه B

کلیه امکانات نسخه C و D ( که در بالا به برخی از آنها اشاره گردید)
• امکان تعریف و مدیریت حداکثر ۱۰۰ پرسنل.
• اعمال گروهی مزایا متغییر و کسورات با تعیین نوع محاسبه بر اساس ۴ نوع محاسبه شامل : احتساب مبلغ ثابت برای کل پرسنل، سرشکن کردن مبلغی مشخص به میزان مساوی ،سرشکن کردن مبلغی مشخص به نسبت پایه حقوق بین پرسنل ها ، احتساب مبلغ دریافتی ماه قبل در صورت وجود و تعیین متن ثابت توضیحات برای هر یک از پرسنل.

• امکان تعریف جدول مالیات عیدی.
• استخراج لیست عیدی پرسنل به صورت گروهی یا انفرادی.
• استخراج لیست سنوات به صورت گروهی یا انفرادی.
• گزارش مدیریتی تجزیه و تحلیل مزایا،کسورات، کارکرد ها ، وام و پس انداز.
• امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت حقوق، دستمزد و پرسنلی شیوا

نسخه A
• کلیه امکانات نسخه C ، B و D ( که در بالا به برخی از آنها اشاره گردید)
• امکان تعریف و مدیریت تعداد پرسنل نا محدود.
• امکان ارتباط و انتقال اطلاعات کارکرد ماهانه از فایل کارت ساعت.
• امکان صدور فایل های استاندارد تامین اجتماعی به همراه محیط ویرایش آنها تحت ویندوز
• امکان تهیه دیسکت دارایی طبق استاندارد های سازمان امور مالیاتی کشور.
• امکان صدور فایل پرداخت حقوق طبق استاندارد کلیه بانکهای کشور.
• ابزار جامع به منظور ویرایش و استخراج فایل های استاندارد تامین اجتماعی (فرمت استاندارد تامین اجتماعی).
• امکان صدور خودکار اسناد حسابداری لیست حقوقی ، وام و پس انداز در نرم افزار مالی.
• تبديل گزارشات به فرمتهاي مختلف از جمله: Html , Bmp , Rtf , Pdf , Doc , Xls , Sylk , Dif , Txt , Xhtml , Lotus , Quattropro
• امکان اختصاص اطلاعات کارگاهی برای واحد های سازمانی مختلف.

• امکان وروداطلاعات شخصی پرسنل از دیسک های استاندارد تامین اجتماعی.

• امکان ورود هرگونه اطلاعات بروی دیتا بیس ازفایل های متنی.
• امکان تهیه فایل های خروجی Text بنا با بر فرمت دلخواه.
• خروجی دیسکت پرداخت بانکی مطابق با استاندارد بانک ها.
• افزایش تعداد کارکردها.
• امکان فیلتر پرسنل برپنجره های مختلف (احکام حقوقی، کارکرد ها،ثبت مزایا…)
• امکان اختصاص گروهی مشخصات پرسنلی(گروه های کاری،مدارک،….)
• امکان اسکن و ذخیره سازی تصویر و قرارداد پرسنل.
• ارتباط کاملا پویا یا انواع کارت ساعت.
• امکان تغییر نام کارکردها و پویای آن بر برنامه.
• محاسبه مانده مرخصی و مبالغ باز خرید آن.
• امکان محاسبه آزاد ماه های مختلف (برداشته شدن،محاسبه قطعی).
• امکان تهیه گزارشات به صورت سالانه.
• افزوده شدن بیش از ۱۰ گزارش مختلف.

• امکان پرینت کارت شناسایی بانکی.
• امکان ویرایش فایل های PDF به صورت پویا.
• امکان تهیه پرینت از فایل های PDF.
• امکان تعیین کارکرد ها برای هر پرسنل.
• امکان تهیه گزلرشات توسط کاربر.
• امکان صدور سند حسابداری پرداخت حقوق.
• اين نسخه از نرم افزار از تمامي امكانات نرم افزار مديريت مالي ( به استثناء امكانات كاربري شبكه ) برخوردار است.


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۰۹
telegram
Twitter
Google+
Instagram