.

معرفی شرکت

معرفی شرکت

گروه شرکتهای تخصصی نرم افزاری شیوا پردازه از سال ۱۳۷۷ بطور ویژه و انحصاری در زمینه ارائه محصولات و روشهای مدیریت اداری و مالی در سه حوزه تجارت و صنعت و خدمات فعالیت خود را در کشور آغاز نمود. آغازی با نگرش ورود به جرگه برترین های کشور.

پس از کسب توفیقات دانش و تجارب مطلوب و حضور پر رنگ در عرصه ی علمی دانشگاه های مطرح کشور  با تکیه بر تجربیات گذشته و بهره گیری از متخصصین و مهارتهای مکمل ، این شرکت از سال ۱۳۸۸ پایه ی صادرات محصولات نسل جدید شیوا را به کشورهای همسایه بنا نمود.

رکود و بحران اقتصادی سال های اخیر در اغلب تشکلهای اقتصادی ایران نوعی ساختار شکنی را رقم زد اما بر خلاف نتایج حاصله ، این موضوع در خانواده ی بزرگ شیوا پردازه به شکل محرکِ ارتقاء و توسعه ساختاری عمل نمود و با چیدمان الگو و روشهای مناسب کیفیت ، سرعت ، هزینه و طبعا نرخ تولید و مراقبتهای آتی را به شکل کم نظیری سامان  بخشید از اینرو می توان این چارچوب مدیریتی مدرن را به عنوان یک شاخص جاذبه ساز تلقی نمود.

در کنار بستر سازیهای علمی صورت گرفته همواره مقوله مشتری مداری مورد توجه مدیران شرکت می باشد و با توزیع متناسب نمایندگان شیوا در سطح کشور و بعضا خارج از کشور و ایجاد باشگاه مشترکین مسر به حذف فواصل بین مشترکین و شرکت می باشیم.

رویکردها و اعتقادات

ستونهای اعتقادی مدیران شرکت بر پایه ی ابتکار و نو آوری ، آینده نگری و چابکی فرایندها استوار است. نتایج این رویکردها خلق محصولات فراهوشمند ، روان ، رفتارگرا و منعطف می باشد. عواملی که اجتناب از آنها بدور ماندن از فلسفه و ذات واقعی دانش IT  می باشد.

اثبات تفکر « جادوی سخت افزارها با اعجاز نرم افزارها متجلی خواهد شد » صرفا با بهره گیری از فنون نوین ، دانش نرم افزار و در چارچوب مدیریت جامع ، میسر است. خانواده ی  شیوا مدعی به بهرمندی از این خصایص است.

دستاوردهای مدت مدید فعالیت این شرکت، کسب توفیقات متعدد علمی تخصصی ملموسی است که بستر مستحکم حمایتی از صدها مشترک  بزرگ محصولات شیوا را مهیا ساخته است. از آنجائی که هیچ ساخته ی دست بشری بی نقص نیست ، اما مفتخریم که کم نقص ترین را لقب خود ساخته ایم.

پتانسیل های انبوه این شرکت اعم از پرسنل ها ، مشاورین ، نمایندگان ، عاملان فروش , مراکز آموزش  و سهامداران دست در دست هم شبکه ی جامعی از هدایت و حمایت را برای مشترکین خود به ارمغان آورده اند.

این زنجیره پا فراتر از رسالت و اهداف خود نهاده و با حضور جدی در آنسوی مرزهای کشورمان، قدرت نمایی خود را تحت لوای استانداردها در فرایندهای مکانیزاسیون تکمیل نموده است.

 


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۰
telegram
Twitter
Google+
Instagram