.

نرم افزار مدیریت جامع مالی و حسابداری تجمیعی

نرم افزار مدیریت جامع مالی و حسابداری تجمیعی

شرکت نرم افزاری شیوا پردازه با سابقه ای درخشان در زمینه تولید نرم افزار های مالی و حسابداری با رویکردی نو اقدام به طراحی مجموعه نـرم افزارهای (SITS  (Shiva International Total System  نموده است که این مهم علاوه بر جلب نظر مشتریان توانسته رقیبی درخور را برای  رقابت در عرصه بازار های داخلی وخارجی فراهم آورد.

مدیریت جامع مالی و حسابداری  را شاید بتوان یکی از زیرمجموعه های مهم و شاخص هر سازمان و شرکتی برشمرد ازاین رو سابقه تولید نرم افزار های مالی و حسابداری در مجموعه شیوا که با عنوان STS شناحته شده است خود گواهی برای این مدعاست که مجموعه نرم افزارهای SITS با رویکرد بهبودی تکاملی عرضه شده است تا  بتواند با یک دید کلی نسبت به مشکلات و معضلات موجود در زمینه مالی و حسابداری اقدام به مرتفع سازی آن نماید. برخی  قابلیت های  مدیریت جامع  مالی و حسابداری تجمیعی شیوا :

+ امکان تعیین دوره های مالی در هر بازه ی مورد نیاز (دوره های کمتر و یا بیشتر از یکسال).

+ پذیرش نا محدود دوره های مالی و ماژول های اطلاعاتی به همراه قدرت تعیین روابط بین عناصر و ماژول ها به منظور یکپارچه سازی.

+ پشتیبانی از امکانات فرا مرزی و چند ملیتی اعم از واحدهای ارزی مختلف در اسناد و چک ها , تقویم های مختلف در کلیه تاریخ ها , لغت نامه و مترجم ابزار ها پیغام ها و گزارشات.

 

+ امکان طبقه بندی و کدینگ حسابهای کل / معین از ۲ لایه تا ۸ لایه.

+ امکان تعریف ماهیت های حساب در لایه گروه حساب.

+ امکان کاربردی سازی حساب در هر لایه (کدینگ شناور).

+ استفاده حسابهای تفضیل در لایه های مختلف و مستقل از حسابهای کل / معین.

+ تعیین نوع ترکیب بندی ارتباطات دو درخت کل/معین و تفضیل در اشکال استفاده اختیاری یا الزام در استفاده با حساب تفضیل.

+ تجمیع حسابهای تفضیل در واحد مالی از کلیه واحد های منفک و مستقل موسسه: حسابهای بانکی , دریافتنی و پرداختنی پروژه ها , مراکز هزینه , حسابهای متفرقه (در زیر سیستم مالی), طرفین حقوقی و حقیقی (زیر سیستم CRM و فروش) , کالاهای خرید و فروش (زیر سیستم فروش) , کالاهای در جریان ساخت (زیر سیستم تولید) و ..

+ پذیرش حداکثر ۲ تعداد تفضیل مستقل در کنار حساب کل/معین در اسناد مالی.

+ ارتباط تمامی اجزاء سیستم مالی بالاخص گزارشات با ابزارهای یادآور و مرکز مخابرات CRM از جمله ارسال SMS , Email , Fax و ..

+ امکان تعیین سقف گردش و مانده نهایی بدهکار و بستانکار برای هر حساب کاربردی کل / معین به منظور ایجاد محدودیت در سرفصل حسابهای محدود ماهیت.

+ استقرار هر حساب کل/معین در درخت طبقه بندی حسابها به منظور تفکیک سازی های گزارشی.

+ امکان تعریف علامت های حسابها و علامت گزاری مرکب هر سرفصل حساب به منظور تفکیک سازی های گزارشی.

+ امکان کپی شاخه درخت سرفصل ها , تعریف عنوان دوم , پنهان سازی و درج توضیحات در هر سرفصل حساب.

+ پذیرش اسناد خودکار حسابداری و ترجمه اسناد خرید کالا, فروش کالا , کالا اسقاط , چک های صادره , وارده خزانه , دریافت پرداخت های خزانه و ..

+ پیروی شیوه ی صدور اسناد خودکار به دو شکل صدور بلافاصله (Online) و یا صدور با دستور اپراتور.

+ بهرمندی از ابزارهای متنوع مدیریت اسناد اعم از تغییر وضعیت گروهی اسناد (چک نویس, ثبت موقت , ثبت دایم و بایگانی) , شناسایی و حذف اسناد ناقص , ترکیب گروهی اسناد هم تاریخ , کپی و تکثیر اسناد در بانک اسناد , نرمال سازی بانک اسناد و مرتب سازی بر اساس تاریخ , جابجایی اسناد , درج فواصل تعدادی بین اسناد.

+ ویرایشگر جامع اسناد با امکانات مرتب سازی اقلام و نمایش در فرمتهای مختلف اسناد.

+ مدیریت جامع چکها صادره و وارده بصورت مستقل با امکانات گردش نامحدود هر برگ چک , رهگیری هر چک و تغییر وضعیت چک در هر زمان, وجود جدول دسترسی و مدیریت گروهی چک ها (مرورگر چک) با امکان تنوع در چاپ گزارشات ویژه

+ وجود امکان چک نگار با محیط ویرایشگر به منظور هر حساب جاری و هرنوع ابعاد برگه ی چک.

+ صدور برگ رسیدهای تک چک و گروهی از چک ها.

+ بهره مندی از تنظیم و چاپ حواله گروهی چک ها با فرمت بندی در ۲ بانک مختلف.

+ وجود کارت تسهیل ساز دریافت و پرداخت با ۳ حالت نمایشی مستقل و متصل به بانک اسناد مالی به همراه تعیین لایه های تفضیل مربوطه (خزانه داری).

+ صدور رسیدهای وجوه در کارت دریافت و پرداخت.

+ پشتیبانی و تبادل اطلاعات کارت دریافت و پرداخت از دستگاه Pinpad و ذخیره سریال ها , شماره ها و شرح های مورد استفاده.

+ بهر ه مندی کارت دریافت و پرداخت از ابزارهای تنوع چاپ فرمت ها , ارتباط با یادآور , اطلاع رسانی مخابراتی , جعبه ابزار پویا , مرکز تنظیم با لایه های کل / معین به منظور تعیین نحوه صدور اسناد خودکار.

+ جدول دسترسی گروهی به کلیه اسناد مالی موسوم به مرورگر اسناد شامل ده ها ابزار تسهیل ساز در مدیریت و ویرایش های اسناد بصورت تکی و گروهی.

+ تعیین محتوای جدول مرورگر اسناد به لحاظ وجود ابزار های مرتب سازی و فیلتر اطلاعات اسناد بر اساس تمامی اقلام اسناد و استخراج برخی گزارشات ویژه.

+ پشتیبانی از دو نوع تجمیع سازی گزارشات دوره های مالی مختلف و تجمیع سازی گروهی از زیر شرکت ها.

 


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۰۶
telegram
Twitter
Google+
Instagram