.

شرکت شیوا پردازه آماده سرمایه گذاری در طرح های نوین فناوری اطلاعات

شرکت شیوا پردازه آماده سرمایه گذاری در طرح های نوین فناوری اطلاعات

به لحاظ جلب مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی (حمایت مالی از طرح های دانش بنیان IT) ، این شرکت امکان جذب و اجرای مشارکتی طرح ها و پروژه های فناورانه را دارد.


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۵
telegram
Twitter
Google+
Instagram