.

دریافت گواهی از شورای عالی انفورماتیک کشور

دریافت گواهی از شورای عالی انفورماتیک کشور

گواهی تایید فنی نرم افزار

بدینوسیله به استحضار میرساند، مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۰ با استناد به قانون: “حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای”، شرکت شیوا پردازه موفق به اخذ “گواهی تایید فنی نرم افزار” از شورای عالی انفورماتیک کشور، با مشخصات دارنده حقوق مادی و معنوی به شرح ذیل گردید.

گواهی تایید فنی نرم افزار :

نام فارسی: “مدیریتی شیوا”    نام لاتین: “Shiva Management”  شماره شناسایی: “۲۰۴۴۹۹″


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۵
telegram
Twitter
Google+
Instagram