.

برگزاری گردهمایی تعامل صنعت نرم افزار با دانشگاه ها با حضور مدیران و اساتید مالی

برگزاری گردهمایی تعامل صنعت نرم افزار با دانشگاه ها با حضور مدیران و اساتید مالی

گردهمایی تعامل صنعت نرم افزار با دانشگاه ها با حضور مدیران و اساتید مالی به نام استان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در مرکز فناوری و کسب و کار به منظور برقراری تعاملات سازنده برگزار گردید.


تاریخ انتشار: ۹۶/۰۲/۲۴
telegram
Twitter
Google+
Instagram