.

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه در شرکت شیواپردازه

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه در شرکت شیواپردازه

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی کارگاه آموزشی یک روزه در راستای تسهیل سازی فرآیند به کارگیری امکانات جدید نرم افزارهای شیوا و همچنین آموزش و مشاوره کلیه عملیات مالی و پایان سال در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در شرکت دانش بنیان شیواپردازه برگزار گردید، لذا به همین منظور مباحث ذیل در این جلسه مورد بررسی قرارگرفت.

مباحث ارائه شده در این کارگاه :

+ ابتدا آشنایی با امکانات جدید اضافه شده به سیستم SITS شیوا

+ کار با محیط جدید نرم افزارها

+ معرفی و آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد شیوا ومباحث مربوط به عملیات پایان سال مالی

+ آموزش جامع کدینگ حسابداری و پیاده سازی آن در سیستم مالی شیوا

+ آشنایی با صدور صورتهای مالی آخر سال

 


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۷
telegram
Twitter
Google+
Instagram